Statutter

Statutter for FAMILIEN BRYNILDSENS LEGAT § 1 Legatets formål. Legatets formål er i overensstemmelse med nedenstående bestemmelser, å tilgodese og støtte følgende allmennyttige institusjoner: Institusjoner som arbeider til beste for Bergen og omliggende distrikt....

Info om legatet

Legatet ble etablert i 1981 av Bjarne Brynildsen og hustru Greta Brynildsen med formål å tilgodese og støtte: Institusjoner som arbeider til beste for Bergen og omliggende distrikt. I legatets statutter er følgende instittusjoner nevnt som spesielt begunstiget: Chr....

Familien Brynildsen

Erik Brynildsen var husmannssønn født 26.8.1833 i Gloppen i Nordfjord. Rundt 1850 kom han til Bergen hvor han ernærte seg som soldat eller arbeider, og opparbeidet seg til slutt til arbeidsformann. I 1858 giftet han seg i Korskirken med Oline Olsen, og 16. april 1861...