Familien Brynildsens Legat

Informasjon om Legatet


Familien Brynildsens Legat

 

Legatet ble etablert i 1981 av Bjarne Brynildsen og hustru Greta Brynildsen
med formål å tilgodese og støtte:

Institusjoner som arbeider til beste for Bergen og omliggende distrikt.

I legatets statutter er følgende instittusjoner nevnt som spesielt begunstiget:

Chr. Michelsens Institutt
Foreningen for Norges Handelshøyskole
Bergens Handelsstands Understøttelsesforening
Bergens Haandværks- og Industriforenings Aldershjem
Understøttelseskassen for Agentenes Forening i Bergen
Bergens Tennisklubb
Gamle Bergen
17. maikomitéen i Bergen
Biskopshavn Menighet
Nordnæs Bataillon
Sportsklubben Brann

Legatets kapital var 1. januar 2012 på nok 15 mill.

Legatporsjoner på 5 000 til 500 000 kroner, utdeles årlig på legatets årsmøte
16. april, fødselsdagen for Brynild Elias Brynildsen.

Søknad om legatporsjon sendes før 31. mars til:
Familien Brynildsens Legat;
c/o Øven Grimnes; Storheia 32; 5239 Rådal.