Legatet ble etablert i 1981 av Bjarne Brynildsen og hustru Greta Brynildsen med formål å tilgodese og støtte:

Institusjoner som arbeider til beste for Bergen og omliggende distrikt.

I legatets statutter er følgende instittusjoner nevnt som spesielt begunstiget:

 • Chr. Michelsens Institutt
 • Foreningen for Norges Handelshøyskole
 • Bergens Handelsstands Understøttelsesforening
 • Bergens Haandværks- og Industriforenings Aldershjem
 • Understøttelseskassen for Agentenes Forening i Bergen
 • Bergens Tennisklubb
 • Gamle Bergen
 • 17. maikomitéen i Bergen
 • Biskopshavn Menighet
 • Nordnæs Bataillon
 • Sportsklubben Brann

Legatets kapital var 1. januar 2018 på nok 12 mill.

Legatporsjoner på 5 000 til 500 000 kroner, utdeles årlig på legatets årsmøte 1.april, fødselsdagen for Brynild Elias Brynildsen.

Søknad om legatporsjon sendes før 1. mars til:
Familien Brynildsens Legat;
c/o Ivar K. Linde, Starefossveien 5, 5019 Bergen.

Share This