Info om legatet

Legatet ble etablert i 1981 av Bjarne Brynildsen og hustru Greta Brynildsen med formål å tilgodese og støtte:

Institusjoner som arbeider til beste for Bergen og omliggende distrikt.

I legatets statutter er følgende instittusjoner nevnt som spesielt begunstiget:

 • Chr. Michelsens Institutt
 • Foreningen for Norges Handelshøyskole
 • Bergens Handelsstands Understøttelsesforening
 • Bergens Haandværks- og Industriforenings Aldershjem
 • Understøttelseskassen for Agentenes Forening i Bergen
 • Bergens Tennisklubb
 • Gamle Bergen
 • 17. maikomitéen i Bergen
 • Biskopshavn Menighet
 • Nordnæs Bataillon
 • Sportsklubben Brann

Legatets kapital var 1. januar 2022 på nok 16 mill.

Legatporsjoner på 5 000 til 500 000 kroner, utdeles årlig på legatets årsmøte 1.april, fødselsdagen for Brynild Elias Brynildsen, gitt at revidert og godkjent regnskap foreligger.

Søknad om legatporsjon sendes før 1. mars til:
Familien Brynildsens Legat;
c/o Ivar K. Linde, Starefossveien 5, 5019 Bergen.