Familien Brynildsen

Erik Brynildsen var husmannssønn født 26.8.1833 i Gloppen i Nordfjord. Rundt 1850 kom han til Bergen hvor han ernærte seg som soldat eller arbeider, og opparbeidet seg til slutt til arbeidsformann. I 1858 giftet han seg i Korskirken med Oline Olsen, og 16. april 1861 fikk de sønnen Brynild Elias.

Brynild Elias m/sønn Bjarne og far Erik Brynildsen

Brynild Elias Brynildsen fikk god skolegang og begynte rundt 1880 som kontormann og handelsreisende i firmaet Ludolf I. E. Næss. Siden arbeidet han hos grossist Oluf Bjørnseth og i Bjørsvig Mølle. 1890 giftet han seg med Karen Sofie Strand, og i tidsrommet 1891 til 1897 fikk de fire barn, Hjørdis (91), Solveig (92), Jessie (94) og tilslutt sønnen Bjarne som ble født 25. desember 1897. I 1898 startet han sitt eget firma Br. E. Brynildsen, som i 1915 ble omgjort til aksjeselskap med aksjekapital på 10 000 kroner. Firmaet drev melhandel.

Bjarne Brynildsen overtok firmaet Br. E. Brynildsen i 1919. Han hadde da eksamen fra Bergens Handelsgymnasium og et års læretid i USA.
Da han var 42 år, giftet han seg med en svensk tannlege, Greta Mossin Steffanson. Ekteskapet ble barnløst.
Bjarne Brynildsen ledet firmaet frem til sin død høsten 1970. Hans testament var i form av et legat til minne om sin far Agent Br. E. Brynildsen.

Bjarne Brynildsen 1897 – 1970